Karriere i TINDVED


"Only work with good people. We all learn the very hard way but trust your instinct. Do not work with people who don't want beautiful, who wish to cut corners to increase profitability. Who, more dangerously, bring neither elegance nor grace to their working enviroment, but the oposite. Work should be enjoyable and uplift your spirits as it did the Shakers. Our time on this planet is short, so make it count." 

(Alan Moore, DO/DESIGN. Why beauty is key to everything.)

 
Vårt mål er enkelt sagt å skape et advokatfirma der alle gleder seg til å gå på jobb i et personlig og faglig utviklende miljø. Vi tror at en virksomhet som er interessert i - og legger til rette for - at den enkelte får folde seg ut på sin måte, legger de beste rammene for utvikling, for den enkelte og dermed for hele teamet.

Vi ønsker å vokse med de rette menneskene. De rette menneskene er faglig dyktige, faglig interesserte og ambisiøse på klientenes vegne. De rette menneskene ønsker å delta i skapelsen av det beste firmaet for både ansatte og klienter.

Gode grunner til å bli med i Team TINDVED

Faglig og personlig utvikling

Vi tror at de beste resultatene kommer når den enkelte får folde seg ut på sin måte. Derfor er vi opptatt av hvem du er, hvordan du liker å jobbe, og hva du er god på eller ønsker å bli god på. Som advokatfullmektig eller advokat i et mindre firma, får du fordelen av spennende og varierte oppgaver, tett opplæring og ekte samarbeid i et lite, dyktig og engasjert team. Som advokat eller advokatfullmektig i et helt nytt firma, får du også være med å skape en virksomhet fra start.
deco1-v2
deco2
Forutsigbarhet i forhold til fremtidig medeierskap til egen arbeidsplass

Vi tror mennesker jobber best og trives best når de har medeierskap til egen arbeidsplass. Hos oss får du tidlig og ærlig tilbakemelding på om vi tror TINDVED er stedet for deg også på lang sikt. I så fall legger vi en gjensidig forpliktende plan for partnerskap innen 3 – 5 år.
deco1-v2
deco2
Arbeidsmiljø

Alle mennesker ønsker å leve gode liv. Jobben er en viktig arena for livsutfoldelse. Vi er opptatt av å skape en arbeidsplass der alle gleder seg til å gå på jobb i et faglig og personlig utviklende miljø. De menneskene vi er interesserte i, ønsker å bidra til det samme for sine kollegaer og TINDVEDs klienter.
deco1-v2
deco2
Sentral beliggenhet

Vi har lokaler midt i Stavanger sentrum, med gangavstand til all offentlig kommunikasjon, nærmeste domstol og byens service – tilbud. 
deco1-v2
deco2
Fleksibilitet

Vi legger til rette for at du kan jobbe også utenfor kontoret.
deco1-v2
deco2
Vi er alltid åpne for rette vedkommende

Dersom vårt firma appellerer til deg – ta kontakt! Er du usikker? Ta kontakt! Kanskje vi er ment for hverandre.

Trykk på «kaffeknappen» og book en uformell prat med oss.
deco1-v2
deco2
aa95053e-aa06-412f-8a70-5e467a53c5cc
Trainee / studentpraktikant

Har du lyst til å teste ut advokatyrket?
Advokat / advokatfullmektig

Er du vår nye kollega?