Tindved_Portrett_Kristina

Kristina Lindø

Kristina arbeider i Team TINDVED med rådgivning og tvisteløsning. Hun bistår selvstendig i foreløpig mindre saker, og deltar i tvisteteam med Ellen Cecilie på større saker og hvor dette ellers er riktig og naturlig. Kristina er en sterk, dyktig, utholdende rådgiver, som står på for deg og saken din.
Utdanning
 
2020 - 2022
Master i rettsvitenskap (jus), UiB – Universitetet i Bergen
2019 - 2020
Årsstudium i bedriftsøkonomi, UiT – Norges arktiske universitet
2016 - 2019
Bachelor i rettsvitenskap, Høgskolen i Innlandet – Lillehammer
Arbeidserfaring
 
2022 -
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Tindved AS
2022 - 2022
Trainee/praktikant, Advokatfirmaet Tindved AS
2021 - 2022
Førstekonsulent, NAV arbeid og ytelser Karmøy, avd. Sandnes (ved siden av studiene)
2021 - 2021
Trainee/praktikant, Forbrukertilsynet
Annen relevant erfaring
 
Frivillig jurist i Kreftforeningens rettshjelp