Tindved_Portrett_Tone_Kval%E2%94%9C%C2%A9y_Bj%E2%94%9C%C2%A9rbekk

Tone Kvaløy Bjørbekk

Tone jobber med rådgivning og tvisteløsning innenfor et bredt spekter av Tindveds kompetanseområder. Hun har særlig kompetanse på arbeidsrett, hvor hun bistår med konfliktløsning og løpende rådgivning både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Tone har prosedyreerfaring både fra et advokat- og dommerperspektiv. Hun var dommerfullmektig i Sør-Rogaland tingrett fra 2020 til 2024. Gjennom arbeidet i tingretten fikk hun bred erfaring i håndtering av sivile tvistesaker innenfor flere ulike fagfelt.
Utdanning
 
2015 - 2016
Master of Laws (LL.M.), Criminal Justice, University of Aberdeen
2010 - 2016
Master i rettsvitenskap (jus), UIB - Universitetet i Bergen
Arbeidserfaring
 
2024 -
Advokat, Advokatfirmaet Tindved AS
2020 - 2024
Dommerfullmektig, Sør-Rogaland tingrett
2019 - 2020
Kaptein/sjefsjurist, Forsvaret - Norwegian Armed Forced
2018 - 2019
Løytnant/Militærjurist, Forsvaret - Norwegian Armed Forced
2016 - 2019
Advokatfullmektig, HELP Forsikring AS